Finanse

Tematyczny serwis!

System ekonomiczny

System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ekonomia i rodzaje
Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się badaniem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całokształtów. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie przedsięwzięcia osobnych podmiotów ekonomicznych bądź też przebiegach zachodzących w naświetlonych segmentach ekonomii, makroekonomia testuje zjawiska i procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych posługiwać się będziemy wymiarami gospodarczymi stanowiącymi miarami zjawisk i etapów gospodarczych. Wolno je określić mianem makrowielkości gospodarczych. Pośród bazowych makrowielkości gospodarczych wypada wymienić pomiędzy innymi wytwórczości, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, całościowy poziom cen, wywóz towarów czy import – oto ekonomia. Można wiec ogłosić, że makroekonomia testuje kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać czynniki rozstrzygające o poziomach oraz metamorfozach makrowielkości i wytłumaczyć mechanizmy dotyczące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje wskazać elementy decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych. Zabieg scalania wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się nazbyt łatwa, w praktyce mogą pojawić się przeróżne komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane odpowiednie zasady. Wielkości gospodarcze wolno podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby ujmujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

Comments are closed.

Search

Popular